CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

În vigoare începând cu data de 1 iunie 2022

Magazinul oficial online „dacia-eshop.com”, proprietate a RENAULT GROUP („DACIA”), este exploatat de către societatea Xcellence SASU („XCELLENCE”).


Prezentele Condiții generale de utilizare („CGU”) au ca obiect definirea condițiilor în care utilizatorii („utilizatori”) sunt autorizați să acceseze și să utilizeze serviciile magazinului online („site”). CGU nu sunt destinate să reglementeze nicio relație comercială între XCELLENCE și utilizator. Atunci când accesați, parcurgeți și/sau utilizați site-ul, utilizatorul acceptă fără rezerve CGU. XCELLENCE își rezervă dreptul de a modifica în orice moment CGU, fără notificare prealabilă, prin publicarea pe site a unei noi versiuni a acestora.

I. MENȚIUNI LEGALE

Site-ul este redactat și exploatat de societatea XCELLENCE SASU: XCELLENCE S.A.S
Societate simplificată pe acțiuni, cu un capital de 20.000 de euro
65 RUE CLAUDE BERNARD
77550 MOISSY-CRAMAYEL
RCS Melun B 535 162 663
TVA FR67535162663
Tel.: + 33 6 66 95 82 07
Directorul publicației este domnul Guillaume Frugier - XCELLENCE SASU
Site-ul este găzduit de: Infomaniak
Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Les Acacias, Suisse
www.infomaniak.com

II. DISPONIBILITATE ȘI ACCES LA SITE

Site-ul este, în principiu accesibil 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, cu excepția cazurilor de întrerupere, programată sau nu, pentru nevoile de mentenanță sau în caz de forță majoră. XCELLENCE depune toate eforturile posibile pentru a asigura exactitudinea și actualizarea informațiilor difuzate pe site și își rezervă dreptul de a le corecta, în orice moment și fără preaviz. Totuși, XCELLENCE își declină orice răspundere pentru indiferent ce întrerupere, producere a unui bug, inexactitudine sau omisie privind informațiile disponibile pe site, pentru orice daune rezultate din intruziunea frauduloasă a unui terț care duce la o modificare a informațiilor puse la dispoziție pe site și, mai cuprinzător, pentru indiferent ce daune directe sau indirecte. XCELLENCE poate, în orice moment, să limiteze sau să suspende temporar sau în alt mod accesul la site a unui utilizator, în cazul în care acesta încalcă CGU, fără a aduce atingere oricăror alte drepturi în favoarea XCELLENCE. În caz de întrerupere definitivă. utilizatorul se angajează să distrugă imediat orice copie a site-ului și/sau a conținutului acestuia.

III. CREAREA UNUI CONT

Pentru a efectua o comandă, utilizatorul trebuie să creeze un cont client („cont”) prin intermediul unui formular online prevăzut în acest scop. Cu această ocazie, informațiile transmise de către utilizator trebuie să fie exacte, complete și la zi. Utilizatorul se angajează să nu creeze un cont folosind parametrii de conectare în mod evident sau potențial ofensatori și/sau polemici și/sau denigratori sau care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri și/sau de natură a crea controverse. Utilizatorul își poate modifica și/sau actualiza în mod liber datele personale pe care le-a furnizat inițial. Contul rămâne valabil pe o durată nedeterminată, începând din momentul creării sale. Utilizatorul poate cere ștergerea contului în orice moment și fără un motiv anume, prin simplă notificare trimisă la adresa: customer-service@dacia-eshop.com. În același mod, XCELLENCE poate dezactiva un cont în cazul în care acesta este inactiv sau dacă utilizatorul acestuia nu respectă CGU.

IV. HYPERLINK-URI

Site-ul poate include link-uri către alte site-uri internet sau către alte surse de internet. În măsura în care XCELLENCE nu poate controla aceste site-uri și aceste surse externe, XCELLENCE nu poate fi considerată responsabilă de punerera la dispoziție a acestor site-uri și surse externe și nici pentru conținutul acestora. Prin urmare, utilizatorul își asumă riscurile pentru conectarea la site-urile și sursele externe. XCELLENCE nu este responsabilă de link-urile care conduc la site și interzice oricărei persoane de a crea un astfel de link fără autorizația expresă și prealabilă a societății XCELLENCE.

V. RESPONSABILITATE

Utilizatorul folosește site-ul pe propria și întreaga sa răspundere și se angajează să respecte dispozițiile de față, regulile care guvernează activitățile de pe site și toate legile și reglementările în vigoare, aplicabile activităților utilizatorului pe site, prin intermediul acestuia sau în legătură cu acesta. Astfel, utilizatorul recunoaște că nici XCELLENCE și niciuna dintre filialele sau partenerii săi nu vor fi considerați responsabili de daunele directe sau indirecte, indiferent de cauza, originea, natura sau consecința acestora, inclusiv de costurile ce pot interveni în urma achiziției de produse pe site, de pierderea de profituri, de clienți, de date și/sau de programe, rezultate din accesarea sau utilizarea site-ului sau a oricărui alt site aflat în legătură cu acesta, nici de întreruperea, suspendarea, modificarea sau abandonarea site-ului sau a unuia din elementele sale, nici de orice altă pierdere de bunuri necorporale. Sursele informațiilor difuzate pe site sunt considerate fiabile dar site-ul nu garantează că acestea sunt lipsite de defecte, erori sau omisiuni. XCELLENCE nu acordă nicio garanție, explicită sau implicită, și nu își asumă nicio răspundere relativă la utilizarea și interpretarea acestor informații, la conținuturile și serviciile site-ului, lucru pe care utilizatorul îl acceptă în mod expres. Deși este actualizat în mod regulat, site-ul nu va fi considerat responsabil de modificarea dispozițiilor administrative și juridice ce intervin după publicare. Accesul la produsele și serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricții. Prin urmare, aveți obligația de a vă asigura că legile țării din care vă conectați vă autorizează să accesați site-ul. În pofida tuturor eforturilor pe care le depune, XCELLENCE nu poate oferi nicio garanție în ce privește absența virușilor. XCELLENCE își declină orice răspundere pentru indiferent ce viruși sau coduri sursă, programe sau fișiere destinate să întrerupă, să restrângă, să distrugă sau să limiteze funcționalitățile, sau să compromită integralitatea oricărui program, material informatic sau mijloc de comunicare transmis prin sau cu paginile site-ului sau ale oricărui alt site internet, oricărui conținut descărcat pe site sau pe orice alt site internet, oricărui buletin informativ sau oricărei publicații.

VI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Site-ul este proprietatea exclusivă a societății DACIA. Site-ul constituie o operă a cărui autor este XCELLENCE, conform articolului L111-1 și a următoarelor din Codul proprietății intelectuale. Concepția și dezvoltarea site-ului au fost efectuate de către XCELLENCE. Structura generală, textele, imaginile, fotografiile, sunetele, graficele, desenele, sloganurile, secvențele animate sonore sau nu sau orice alt element ce intră în compoziția site-ului sunt proprietatea exclusivă a societății XCELLENCE, a terților ce și-au cedat drepturile societății XCELLENCE sau a terților care au autorizat XCELLENCE să le folosească. Prin urmare, este interzisă modificarea, crearea unor opere derivate, vânzarea, atribuirea, acordarea de licențe sau transferarea oricărui drept aferent programelor informatice și/sau site-ului. Mărcile, logourile și alte drepturi de proprietate intelectuală citate pe site sunt mărci înregistrate. Orice reproducere, reprezentare totală sau parțială, orice modificare sau orice alterare a acestor mărci, logouri sau a oricăror documente publicate pe site, fără autorizarea expresă a societății XCELLENCE sau a deținătorilor lor, este interzisă conform articolului L. 713-2 din Codul proprietății intelectuale și constituie o încălcare, sancționată de articolul L. 335-2 și de următoarele din Codul proprietății intelectuale.

VII. INFORMAȚIILE PERSONALE

XCELLENCE, responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal, poate colecta aceste date în funcție de condițiile și scopurile stabilite în politica sa privind datele cu caracter personal. Conform reglementărilor în vigoare și în special al regulamentului nr. 2016/679/UE, utilizatorul dispune de un drept de accesare, rectificare, opoziție și ștergere în privința datelor sale personale, drept ce poate fi exercitat prin trimiterea unei cereri la serviciul de asistență clienți, utilizatorul având grijă, în acest caz, să-și precizeze în cerere numele, prenumele și adresa. Datele personale pe care utilizatorul le furnizează, sunt furnizate de bună-voie. În ipoteza în care utilizatorii nu furnizează aceste informații, XCELLENCE nu este în măsură să trateze dosarele respective. Pentru orice informații suplimentare și pentru orice reclamații, utilizatorul poate contacta Comisia Națională pentru Informatică și Libertăți (mai multe informații se găsesc pe www.cnil.fr).

VIII. COOKIE-URI

Preocupat de necesitățile utilizatorilor, site-ul utilizează cookie-uri (martori de navigație). Pentru a afla detalii, puteți consulta politica privind cookie-urile.

IX. CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE

Orice utilizator ce efectuează o achiziție pe site, declară că a citit și acceptă în întregime și fără rezerve condițiile generale de vânzare. Pentru a consulta CGV, dați click aici.

X. BULETINE INFORMATIVE

Buletinele noastre informative sunt trimise prin e-mail utilizatorilor care se abonează la acestea prin intermediul unui formular. Aceste buletine informative sunt trimise de către XCELLENCE, după înscrierea utilizatorului. Puteți anula în orice moment abonamentul folosind link-ul situat în partea de jos a fiecărui buletin informativ.

XI. MODIFICAREA ȘI ACTUALIZAREA CGU

XCELLENCE își rezervă dreptul de a modifica și de a actualiza, în orice moment și fără preaviz, accesul la site și CGU. Aceste modificări și actualizări sunt obligatorii pentru utilizator, din momentul publicării lor pe site.

XII. LEGI APLICABILE ȘI JURISDICȚIE COMPETENTĂ

Aceste CGU sunt guvernate de legislația franceză. În cazul în care litigiul aferent utilizării site-ului nu este soluționat pe cale amiabilă, jurisdicțiile competente din punct de vedere teritorial sunt cele franceze.